Cargando ...
Lo sentimos. Ocurrió un error mientras se cargaba el contenido.

Memorinda kongreso en Kolombio

Expandir mensajes
 • Renato Corsetti
  dato: Tue, 7 Nov 2006 21:31:53 -0600 (CST) de: Luis Santos temo: Perejro, memorinda Kongresurbo Karaj Kongresintoj kaj Forestintoj:
  Mensaje 1 de 1 , 9 nov 2006
   dato: Tue, 7 Nov 2006 21:31:53 -0600 (CST)
   de: Luis Santos <luisjsantos@...>
    temo: Perejro, memorinda Kongresurbo

   Karaj Kongresintoj kaj Forestintoj:

   Verdire, tre bona maniero mezuri la kvaliton de niaj
   Kongresoj estas fari al si la demandojn "Cxu valoris
   la penon cxeesti? Cxu ni ion novan lernis? Cxu nia
   propra entuziasmo por Esperanto kreskis?"
   Cxi-jare la respondoj por tiuj tri demandoj estas
   ekster cxia dubo, JESAJ!
   Krom la afabla gastigado de la Perejranoj kaj la
   Universitatestroj, la agrabla cxiujara revidado de
   niaj aliurbaj samideanoj kaj la cxi-jara akompano de
   Brazilaj gesamideanoj, aparte gxojigis nin la akcepto
   cxeesti kaj prelegi de Dro Jorge Awreljo Diaz, cxekape
   de la Bogota Skolta Grupo. Ilia prezentado estis vere
   aplawdinda kaj ekzemplodona. La vigla atesto de D-ro
   Humberto Mayorquín pri la pozitiva efiko de la Skolta
   Movado sur siajn proprajn gefiletojn estis
   neforgeseble kortusxa kaj cxarme sincera.
   Gxui la prelegojn pri Esperanta literaturo fare de tre
   klera P-ro Carlos Castrillón estis vera frandajxo por
   cxiuj awskultantoj. Lia belsona legado de kelkaj
   poemoj de William Auld estis vere muzika kaj
   ripetinda.
   La okazo finfine konatigxi persone kun S-ro Roberto
   Ibañez, elstara kaj senlaca Esperantisto el Nejvo,
   tute pravigis nian cxeeston.
   La entuziasma partoprenado kaj awskultado de cxiuj
   junuloj nin akompanintaj revigligis kaj refortigis
   nian propran sintenon pri Esperanto, nia plej amata
   afero.
   Aparte menciinda estas la kontagxa emo cxion fari kiel
   eble plej bone de Gustavo Ariza, kio sendube certigoa
   la sukceson de la venontjara 13a Kolombia Kongreso de
   Esperanto en Nejvo.
   Mi aparte deziras danki al D-ro Osvaldo Castilla
   Contreras, elstara Perjra Esperantisto, kiu helpis nin
   malfermi la pordojn de tiel altprestigxa universitato
   por nia Kongreso,sed kiu tamen ne povis nin akompani
   cxar samtempe okzazis Psikiatria Kongreso en Medellín,
   kie li devis prelegi. 
   Ankaw mi sxuldas dankegon al P-ro Rafael Mejía kaj al
   D-ino Consuelo Polanco, kiuj kompreneme kaj afable
   transprenis mian respondecon okupigxi pri la
   finpretigado de la Kongreso kaj la prizorgado starigi
   kaj plenumi sukcesan Programon.
   Mi sincere esperas, ke miaj prelegoj ion bonan lasis
   cxe cxiu el la afablaj awskultintoj. Al miaj ateistaj
   sed simpatiaj amikoj, mi pardonpetas pro mia intensa
   deziro pruvi, ke ja Ekzistas ia Pensanta kaj Mirinda
   Estiginto de nia Universo. Se mi senintence iel vundis
   iliajn sentojn, mi promesas,ke venontjare, se la
   Kreinto permesos, mi provos ilin kompenci per centoble
   pli bone preparitaj prelegoj.
   Al niaj karaj Forestintoj Giomar, Rikardo, Antono,
   Luis Guillermo, Alberto kaj aliaj, ni deziras sendi
   niaj kuragxigajn vortojn kaj esperojn ke vonontjare la
   cirkonstancoj estos miloble pli favoraj por havi la
   okazon kalkuli ilin inter niaj felicxaj kongresontoj.
   Nia Nejva Kongreso ja promesas esti certa sukceso!

   Samideane via

   Luis Jorge santos-Morales
   Prezidanto de KEL
   Kolombia Esperanto-Ligo   ------------------------------------
   Renato Corsetti, Via del Castello, 1 
   IT-00036 Palestrina, Italujo
   <renato.corsetti@...>
   -------------------------------------
  Su mensaje se envió con éxito y se entregará al destinatario en breve.